Ampumakokeet 2020

Asetus ampumakokeesta, voimassa 7.8.2017 alkaen.

Valvontavuorolista - koepäivät näkyy myös ampumaratavuorolistalla sekä riista-webissä.

Kaksi ampumakoetilaisuutta jäljellä syksylle 2020 !!!
to 1.10.2020 klo 17:30-18:30 ja la 10.10.2020 klo 10:00-12:00

Ampumakoe maksaa vuonna 2020 20€ / suoritusyritys.

Ampumakokeet kirjataan vastaanottotilaisuudessa suoraan OmaRiistaan, jolloin hyväksytty koesuoritus näkyy välittömästi myös ampujan omissa tiedoissa.

Ampumakokeessa tarvittavan aineiston saa toiminnanohjaajalta luettelossa ensiksimainittu valvoja ja hän toimii vastuuhenkilönä, ellei erikseen muuta sovita.
Kursiivilla kirjoitetut nimet - vaihdetut vuorot alkuperäiseen listaan.

Ampumasuorituksia otetaan vastaan kokeen alkamisesta vähintään puolentoista tunnin ajan, jatketaan niin kauan kuin määräaikaan mennessä ilmoittautuneita ampujia riittää.