Ampumakokeet 2018

Asetus ampumakokeesta, voimassa 7.8.2017 alkaen.

Valvontavuorolista - koepäivät näkyy myös ampumaratavuorolistalla sekä riista-webissä.

Ampumakoe maksaa vuonna 2018 20€ / suoritusyritys.

Ampumakokeessa tarvittavan aineiston saa toiminnanohjaajalta luettelossa ensiksimainittu valvoja ja hän toimii vastuuhenkilönä, ellei erikseen muuta sovita.
Kursiivilla kirjoitetut nimet - vaihdetut vuorot alkuperäiseen listaan.

Ampumasuorituksia otetaan vastaan kokeen alkamisesta vähintään puolentoista tunnin ajan, jatketaan niin kauan kuin määräaikaan mennessä ilmoittautuneita ampujia riittää.