Ampumakokeet 2022

Asetus ampumakokeesta, voimassa 7.8.2017 alkaen.

Valvontavuorolista  - koepäivät näkyy myös ampumaratavuorolistalla sekä riista.fi - tapahtumat.

Ampumakoe maksaa vuonna 2022 20€ / suoritusyritys.

Ampumakokeet kirjataan vastaanottotilaisuudessa suoraan OmaRiistaan, jolloin hyväksytty koesuoritus näkyy välittömästi myös ampujan omissa tiedoissa.

Ampumakokeessa tarvittavan aineiston saa toiminnanohjaajalta luettelossa ensiksimainittu valvoja ja hän toimii vastuuhenkilönä, ellei erikseen muuta sovita.

Ampumasuorituksia otetaan vastaan kokeen alkamisesta vähintään puolentoista tunnin ajan, jatketaan niin kauan kuin määräaikaan mennessä (puolitoista tuntia kokeen alkamisesta) ilmoittautuneita ampujia riittää.