Ampumakokeet 2023

Asetus ampumakokeesta, voimassa 7.8.2017 alkaen.

Ampumakoelista ja valvontavuorot  - koepäivät näkyy myös ampumaratavuorolistalla sekä riista.fi - tapahtumat.

Ampumakoe maksaa vuonna 2023 20€ / suoritusyritys.

Ampumakokeet kirjataan vastaanottotilaisuudessa suoraan OmaRiistaan, jolloin hyväksytty koesuoritus näkyy välittömästi myös ampujan omissa tiedoissa.

Ampumakokeessa tarvittavan aineiston saa toiminnanohjaajalta luettelossa ensiksimainittu valvoja ja hän toimii vastuuhenkilönä, ellei erikseen muuta sovita.

Ampumasuorituksia otetaan vastaan kokeen alkamisesta vähintään puolentoista tunnin ajan, jatketaan niin kauan kuin määräaikaan mennessä (puolitoista tuntia kokeen alkamisesta) ilmoittautuneita ampujia riittää.