Metsästäjätutkintoon valmistava koulutus (12 h):

Tyllilä-Hovi, Tylliläntie 52, Mäntyharju
Ma 1.7.2024 klo 18 - 21 Ilmoitt. ja maksu paikan päällä klo 17,30 alkaen, kurssin hinta 50 € sisältäen pientä tarjoilua.
Ti 2.7.2024 klo 18 - 21
Ma 8.7.2024 klo 18 - 21

Ti 9.7.2024 klo 18 - 21 Tiilikkalan ampumarata

Metsästäjänopasta voi ostaa koulutuspaikalla hintaan 35 € / kpl

Metsästäjätutkinnot:

 Aika Paikka
Pe 12.7.2024 klo 19:00
Tyllilä-Hovi, Tylliläntie 52, Mäntyharju
Pe 19.7.2024 klo 19:00
Hirvensalmen kunnan virastotalo, Keskustie 2, Hirvensalmi
Pe 26.7.2024 klo 19:00
Tyllilä-Hovi, Tylliläntie 52, Mäntyharju
Pe 23.8.2024 klo 19:00
Tyllilä-Hovi, Tylliläntie 52, Mäntyharju
Pe 13.9.2024 klo 19:00
Tyllilä-Hovi, Tylliläntie 52, Mäntyharju

Kaikki Suomen metsästäjätutkinnot löytyy TÄÄLTÄ


Uudistettu metsästäjätutkinto

Tiedote. Julkaistu: 17.01.2017 klo 09:00
Suomen riistakeskus

Uudistetut Metsästäjän opas, vapaaehtoinen metsästäjätutkintokoulutus sekä metsästäjätutkinto muodostavat vastuullisuuden koulutusohjelman uusille metsästäjille. Koulutusohjelman suorittanut saa hyvät lähtökohdat aktiiviselle tietojen ja taitojen kehittämiselle.  Uudistuksen tavoitteena on kasvattaa uusista metsästäjistä vastuullisia riistavarojen hyödyntäjiä ja hoitajia. Uusissa koulutusmateriaaleissa on aiempaa monipuolisempaa tietoa muun muassa riistalajien tunnistamiseen.

 Tutkinnossa käyttöön uudet kysymykset

Metsästäjätutkinnossa otetaan käyttöön uudet kysymykset 1.1.2017 alkaen. Tutkinto suoritetaan edelleen kirjallisena monivalintatenttinä, joka sisältää 60 kysymystä. Lajintuntemusosio suoritetaan tutkinnon aluksi. Tutkintoa suorittavan tulee tunnistaa eri lajeja valokuvista. Aikaa tutkinnon suorittamiseen on 1,5 tuntia, mutta lajintuntemusosion aika on rajattu 15 minuuttiin.

Metsästäjätutkintojen järjestäminen on riistanhoitoyhdistysten lakisääteinen tehtävä. Suomessa on 295 riistanhoitoyhdistystä, jotka päättävät itsenäisesti järjestettävien tutkintojen ajankohdat ja lukumäärän toimialueellaan. Metsästäjätutkinnon suorittaminen on mahdollista kaikille kansalaisille kohtuullisen matkan päässä asuinpaikastaan. Tutkintoja ja koulutustilaisuuksia järjestetään tyypillisesti toukokuusta syyskuulle.

 Metsästäjätutkinto lähiopetuksena

Suomen riistakeskus on uudistanut metsästäjätutkintoon valmentavan koulutuspaketin. Koulutuksen suositeltava kesto on vähintään 12 tuntia. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Kokeneen kouluttajan johdolla käydään yhdessä aineisto keskustellen läpi. Koulutus ja opas koostuvat kahdeksasta osiosta.

  1. Metsästyslainsäädäntö
  2. Lajintuntemus
  3. Riistaekologia ja riistanhoito
  4. Eettinen ja kestävä metsästys
  5. Aseet ja patruunat metsästyksessä
  6. Metsästyksen turvallisuus
  7. Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät
  8. Saaliin käsittely

 Metsästäjän opas tutkintoon valmistautuessa

Metsästäjän opas on syytä lukea ennen tutkintokoulutukseen osallistumista. Näin koulutuksesta on mahdollista saada enemmän irti, eivätkä asiat ole täysin vieraita kurssille tultaessa. Suomenkielinen opas ilmestyi joulukuussa 2016 ja se on myynnissä Suomen riistakeskuksen verkkokaupassa osoitteessa: http://kauppa.riista.fi/. Ruotsinkielinen opas tulee myyntiin alkuvuodesta 2017. Tammi-helmikuussa viimeistellään myös kirjan sisältöön pohjautuvaa nykyaikaista verkkokurssiversiota, joka sisältää videoita ja harjoitustehtäviä. Materiaalit ovat valmiita ennen keväällä 2017 alkavaa metsästäjätutkintokoulutusten ja -tutkintojen sesonkia.

 Metsästysammunnan perusteet ja turvallinen aseenkäsittely

Suomen Metsästäjäliitto on kehittänyt Suomen riistakeskuksen tukemana Metsästysammunnan ABC- koulutuksen. Ampumaradalla järjestettävässä koulutuksessa tarjotaan henkilökohtaista ohjausta käytännön ampumaharjoitteluun ja turvalliseen aseenkäsittelyyn. Tutkintokoulutuksessa luodaan hyvä teoriapohja ja tarjotaan ensikosketus turvalliseen aseenkäsittelyyn. Metsästäjätutkinnon suorittaneen tulee kuitenkin aktiivisesti jatkaa ampuma- ja aseenkäsittelytaitojen harjoittelemista. Metsästysammunnan ABC -koulutus tarjoaa ohjatun mahdollisuuden harjoitteluun. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen kouluttajaverkosto, jotta kaikki metsästäjätutkinnon suorittaneet voidaan ohjata vapaaehtoiseen koulutukseen. Koulutuksia aletaan järjestää ampumaradoilla loppukeväästä. Niistä tiedotetaan keväällä osoitteessa metsastajaliitto.fi