Metsästyksenvartiointi ja koirakuri

Riistahallintolain 2. luvun 14§:ssä säädetään Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä mm:
3) metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa

Mäntyharjun-Hirvensalmen riistanhoitoyhdistyksellä toimivat metsästyksen valvojina Kalevi Pulkkinen ja Markku Puumalainen

Rhy:n toimintasuunnitelma edellyttää seuraavaa: Metsästyksen ja koirakurin valvontaa suorittaa Suomen Riistakeskuksen nimeämät metsästyksenvalvojat,suosituksena, että metsästyksen valvonnan osuus on vähintään ¾ kokonaiskustannuksista.