SRVA eli Suurriista Virka-apu

Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien tarjoamaa virka-apua suurriistakonflikteissa:

Hirvieläin- ja suurpetokolarit
- yli 97% SRVA-toiminnasta keskittyy hirvieläinkolareiden hoitamiseen

Suurpedot taajamissa ja vahinkokohteissa
- karkotustilanteet

Mäntyharjun-Hirvensalmen rhy:n SRVA-yhteyshenkilöt:

Tenho Hälikkä, Mäntyharju, 0400 223 842
Risto Kyckling, Hirvensalmi, 050 5832 407
Matti Pilssari, Rhy:n toiminnanohjaaja, 0400 653 902