Metsästyksenvartiointi ja koirakuri

Riistahallintolain 2. luvun 14§:ssä säädetään Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä mm:
3) metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa

Mäntyharjun-Hirvensalmen riistanhoitoyhdistyksellä on yli 30 vuotta toiminut valantehneenä metsästyksenvartijana Kalevi Pulkkinen, jolla on myös valmius säilyttää lain vaatima aika huostaanotettuja koiria.

Rhy:n toimintasuunnitelma edellyttää seuraavaa: Metsästyksen ja koirakurin valvontaa suorittaa valan tehnyt metsästyksen vartija,suosituksena, että metsästyksen valvonnan osuus on vähintään ¾ kokonaiskustannuksista.